Například na Střední zdravotnické a sociální škole Chrudim se počet přihlášek zvedl o 50 procent. Letos tak měli dvakrát více přihlášených studentů, než kolik do studia přijali.

„Zvýšila se prestiž povolání, lidé vidí, že bez zdravotnických pracovníků bychom byli ztraceni. A možná se i peníze trošku zvedly,“ uvedla ředitelka školy Zdeňka Hrochová.

I další zdravotnické školy v kraji potvrdily větší zájem studentů. V Pardubicích se poptávka po nástavbovém studiu na zdravotního asistenta zvýšila za tři roky téměř o dvojnásobek. Na obor praktická sestra se v roce 2018 hlásilo 106 studentů, v roce 2021 už to bylo 132. Škola přijímá jen 60 z nich, takže polovina přihlášených se nedostane. Zvýšení počtu přihlášek je na Střední zdravotnické škole Pardubice zřejmé u všech oborů.

Ve Svitavách se od loňského roku zvedl počet přihlášek o 20 a od roku 2018 dokonce o 31 zájemců. V tomto roce na zdravotní škole nastoupilo ke studiu 42 praktických sester v denní formě vzdělávání, 30 praktických sester ve večerní a 16 masérů ve zdravotnictví v denní formě.

Kapacita škol je limitována

Na všech třech zmíněných školách i přes zvýšený zájem nemohou brát více studentů než v předchozích letech. Kapacita školy má své limity. Z přihlášených obvykle přijmou mezi třetinou až polovinou studentů.

Malou výjimku však udělali v Chrudimi. „V letošním roce jsme místo jedné třídy zdravotnické a jedné třídy sociální vzali obě dvě třídy zdravotnické, aby se doplnil počet zdravotníků. Nicméně potom zase chybějí sociální pracovníci. Proto máme naplánováno, že budeme střídat jeden rok – dvě třídy zdravotnické a jeden rok – jednu zdravotní a jednu sociální,“ popsala Hrochová.

V posledních dvou letech studenti zdravotnických škol hojně využívali praxe v nemocnicích a na covidových odděleních. Často dobrovolně a ve svém volném čase.

„Na praxe chodili po celou dobu pandemie, i když byly zavřené školy. Měli jsme třeba studenta, který měl asi 700 odpracovaných hodin za školní rok, což je úžasné. Nyní mám dojem, že to není tak rozšířené,“ řekla Hrochová.

Ředitel Střední zdravotnické školy Svitavy Radim Dřímal uvedl, že studenti zdravotnických oborů měli praktické vyučování v nemocnici po celý minulý školní rok.

„Kromě praktické výuky pod vedením našich odborných učitelek pracovala v době covidové krize řada našich žáků v nemocnicích nebo domovech pro seniory v době svého volna. Také naše odborné učitelky pomáhaly ve svém volnu ve Svitavské nemocnici, včetně covidových oddělení,“ upřesnil Dřímal.

Poptávka po zdravotních sestrách je stále vysoká

Poptávka po zdravotních sestrách byla vysoká už v době před koronavirovou krizí a poté se ještě prohloubila. „Neustále nám chodí nabídky i z nemocnic mimo Chrudim a okolí. Poptávka je obrovská,“ konstatovala ředitelka Hrochová.

Podobné zkušenosti má i ředitel svitavské školy. „Poptávka po sestrách je velká. Snažíme se spolupracovat s nemocnicemi v regionu a na přehlídkách škol se prezentujeme společně,“ uvedl.

Studenty na zdravotnické obory láká kromě zvýšené poptávky také veliká možnost uplatnění a zvyšující se prestiž oboru. „Uplatnění ve zdravotnických oborech je takřka stoprocentní. Většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v oborech diplomovaná všeobecná sestra, porodní asistence nebo zdravotnické záchranářství. Menší část nastupuje po maturitě do nemocnic, kde jsou platnými členy zdravotnických týmů,“ řekl Dřímal.

„Dříve téměř všichni chodili dál studovat, protože obor zdravotnický asistent k tomu vybízel. Ale protože se posílily kompetence, z praktické sestry asi 60 procent jde dál studovat a 40 procent jde pracovat,“ uvedla Hrochová.