Přibližně o pětsetdvacet dětí méně by podle odhadů krajského úřadu Pardubického kraje mělo v příštím roce opustit lavice středních odborných škol s ekonomickým zaměřením.

Úbytek žáků už zaznamenala i Obchodní akademie Pardubice. „Ten útlum jsme pocítili už v loňském roce, kdy jsme otevřeli o jednu třídu méně a v příštím roce by to mělo být ještě o jednu méně. Vloni naši školu opustilo sto dvacet absolventů, v příštím roce by jich mělo být už jen devadesát. Navíc příští rok by mělo přijít ještě další síto v podobě přijímacích zkoušek,“ uvedla ředitelka obchodní akademie Jitka Šírová.

Zájem trvá

Pardubická obchodní akademie si prý ale na nedostatek zájemců o studium rozhodně stěžovat nemůže.
„Zájemců o studium máme dost, i když ze základních škol jich skutečně přichází méně a znát je dlouhodobě i určitý pokles kvality žáků. Dnes je tomu tak, že spousta žáků místo na učiliště míří spíše na studijní obory s maturitou. Dalším důvodem je i to, že většina premiantů ze základních škol odchází na gymnázia a ostatní žáci tak přicházejí o vzory,“ sdělila Šírová.

Úbytek žáků by ale i pro školu samotnou mohl znamenat existenční problémy. Školy jsou dotovány podle počtu přijatých studentů a tedy i počtu otevřených tříd.

„U nás se zatím problém s klesajícími prostředky v souvislosti s úbytkem žáků podařilo zvládnout, byli jsme na něj dopředu připraveni. Nemohu ale vyloučit to, že když trend úbytku žáků bude pokračovat, že se nám v takovém případě tento problém nevyhne,“ pravila Šírová.

Přilákat studenty by podle záměru kraje měla i prospěchová stipendia.

Pomohou stipendia?

„Nemyslím, že by stipendia ovlivnila nějak výrazně počty zájemců o studium, i kdybychom je u nás mohli přidělovat,“ řekla šéfka obchodní akademie. Ty by měly podle záměrů krajského úřadu zůstat jedinými středními školami, které by měly poskytovat vzdělání ekonomického zaměření. „V současné době o možných způsobech řešení stále jednáme. Závěry budeme prezentovat v příštím týdnu,“ uvedla po včerejším jednání krajských radních mluvčí kraje Magdalena Navrátilová.

DISKUTUJTE O TÉMATU!