Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek, vzešel ze 14 tisíc žáků osmých a devátých tříd základních škol z celé republiky.

„Vítězství jsem vůbec nečekal, viděl jsem se tak na patnáctém místě. Sedly mi ale soutěžní úlohy, které nevyžadovaly jen hromadu nabiflovaných vědomostí, ale nutily k přemýšlení. Chemie mě moc baví a chtěl bych se jí věnovat dál. Od září nastupuji na chemickou průmyslovku v Ostravě a jednou bych svůj oblíbený obor chtěl studovat i na univerzitě," řekl Vojtěch Kříž.

Za své vítězství dostal notebook s chemickým výukovým softwarem a od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy příslib přiznání stipendia ve výši 48 tisíc korun v prvním akademickém roce studia na pardubické chemicko-technologické fakultě.