Pardubický kraj připravil koncepci změn ve středním školství pro následující školní rok 2011/2012. Hlavním bodem je snížení počtu tříd na gymnáziích a také útlum některých oborů.

Příští rok bude o 2500 méně žáků

Důvodem plánovaných změn je alarmující pokles žáků vycházejících z devátých ročníků základních škol. „Vypracovali jsme analýzu, v níž je výchozím bodem rok 2003, kdy byl ve středním školství největší počet žáků. Počet žáků však klesá a v roce 2011 bude úbytek dva a půl tisíce žáků oproti roku 2009,“ uvedla radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

V roce 2015 už bude tento úbytek představovat téměř čtyři tisíce čtyři sta žáků.
Nízký počet žáků má tak vliv na naplněnost škol. „Zatímco počet budov zůstává, počet žáků klesá. Naplněnost škol je tak v průměru 74 procent. Nejvyšší naplněnost mají gymnázia, pohybuje se v rozmezí osmdesát až pětadevadesát procent.

Čtrnáct škol má naplněnost šedesát procent. Extrémem je potom Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola v Chrudimi, která má naplněnost pouhých čtyřicet šest procent. Je to však škola, která má velký počet budov a číslo je tak zkreslené,“ sdělila Pernicová.

Alarmujícím číslem je procento studentů, kteří studují obor elektrotechnika, je to pouhých devět procent, stejně jako stavebnictví, kde je pouze sedm procent žáků.

Jednou ze změn, k níž již k 1. září letošního roku došlo, je sloučení Střediska praktického vyučování Žamberk se Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk. „V tomto případě je sjednocení jednoznačné a srozumitelné. Nástupnickou organizací je Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk,“ prohlásila Pernicová.

Ekonomika a podnikání nebude

K 1. září příštího roku se chystají také změny v oboru Ekonomika a podnikání. „U těchto oborů dojde k útlumu a nebudou již nabízeny. Ekonomické obory budou pouze na obchodních akademiích. Otevřeno tak nebude devět tříd prvních ročníků. Rodiče se však nemusí obávat, studenti, kteří již studium začali, jej také dokončí,“ konstatovala Pernicová.

U gymnázií dojde ve školním roce 2011/2012 ke snížení počtu otevíraných tříd ze čtyřiceti na dvaatřicet. Již v tomto školním roce je vlivem nižšího počtu žáků z devátých ročníků základních škol tříd třicet šest.

„Rušit gymnázia by bylo příliš radikální, proto volíme cestu útlumu, tedy snižování počtu tříd. U Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích se objevil návrh jeho sloučení s výběrovou školou automobilovou ,“ vysvětlila radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

Monika Suchá