Ve škole jsou moderní učebny informatiky, interaktivní tabule a projektory najdeme téměř ve všech učebnách. Žáci mohou navštěvovat dvě knihovny, výtvarný ateliér, dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště přímo v areálu školy. V současné době se ve škole nachází 20 tříd, školu navštěvuje přes 500 žáků.

Inovovaný školní vzdělávací program jim umožňuje získat široký všeobecný přehled a připravit je do života.

„Výchovné a vzdělávací aktivity jsou součástí vlastního školního projektu Trendy & In," informoval náš Deník ředitel školy Leoš Šebela.

Unikátní škola

Velkou péči věnují vyučující práci s nadanými a talentovanými žáky. „Vzděláváme samozřejmě také žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné, se speciálními vzdělávacími potřebami i handicapované. Jako jedna z mála pardubických škol máme bezbariérový přístup. Žákům jsou k dispozici dyslektické asistentky a školní psycholožka, škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích," vypočítal ředitel školy v centru města.

S děním ve škole seznamují zájemce pravidelně aktualizované internetové stránky. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče kromě třídních schůzek a konzultací také využíváním elektronických žákovských knížek a mají možnost komunikovat s vedením školy a s vyučujícími prostřednictvím e-mailových adres.

Od prvního ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od sedmého rozšiřují své jazykové znalosti v hodinách německého či ruského jazyka.

„Škola je unikátní tím, že poskytuje vzdělání žákům dvou desítek národností. Od sedmého ročníku mají žáci možnost profilovat se v oblasti základů věd, aplikované informatiky nebo hokejové přípravy," upřesnil ředitel školy, která od roku 2013 spolupracuje s hokejovým klubem v Pardubicích na výchově budoucích hokejistů.

„Od prvního ročníku mohou žáci docházet na výuku plavání. Můžeme se také pyšnit titulem první pilotní škola kin-ballu v České republice," prozradil Leoš Šebela.

Čas před vyučováním i po něm tráví žáci nižších ročníků v nadstandardně vybavené školní družině a herně, žákům druhého stupně je v době poledních přestávek k dispozici školní klubovna. V době mimo vyučování poskytuje škola žákům pestrou nabídku zájmových kroužků.

Tajemství Mysteria

Škola pořádá mnoho zajímavých tradičních i netradičních akcí jak pro žáky, tak pro jejich rodiče a další zájemce. Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější patří bezesporu Multikulturní týden, k nej᠆úspěšnějším akcím se řadí také tajuplná noční hra s názvem Tajemství Mysteria.

Žáci každoročně vyjíždějí na ozdravné pobyty, do škol v přírodě, na adaptační a teambuildingové kurzy, zážitkové akce, výlety a exkurze.

Pro budoucí prvňáčky je v posledním prázdninovém týdnu nachystán dvoudenní adaptační kurz Škola nanečisto. „Žáci díky těmto akcím získávají silnější pouto ke škole a v pozdějších letech na ni rádi vzpomínají," uzavřel ředitel Základní školy v ulici Bratranců Veverkových.