Vila, postavená v Pardubicích v roce 1885 pro Jiřího Larische, potomka uhlobaronského rodu z Karvinska, neblaze proslula během druhé světové války, kdy byla v majetku praporu německého policejního pluku z Kolína a v roce 1942 v ní byli vyslýcháni a před popravou vězněni obyvatelé obce Ležáky.

Od roku 1956 patřil Zámeček národnímu podniku Tesla, následně byl po mnoho let využíván pro kancelářské a skladové prostory a od roku 2000 patřil společnosti Foxconn.

O záchranu objektu, rehabilitaci jeho stavebního stavu a přípravu jeho nové náplně jako památníku období heydrichiády a odbojové činnosti za druhé světové války se od roku 2011 snaží Spolek Zámeček a Československá obec legionářská, do jejíž správy objekt Zámečku připadl.

V rámci úterního přednáškového bloku na Univerzitě Pardubice vystoupí k tématu znalec dějin objektu Jiří Kotyk, stavební historici František R. Václavík a Bohdan Šeda, pedagogové Univerzity Pardubice, kteří v minulých letech zpracovali důkladný stavebně-historický průzkum Zámečku, a dále zástupci Čsl. obce legionářské Lukáš Hudák a František Bobek, kteří veřejnosti představí architektonickou studii, podle níž by měla být stavba pietně obnovena a která také počítá s novou náplní objektu.

Přednáška se uskuteční v učebně 01019 budovy EB ve Studentské ulici 95, začátek ve 14 hodin.