Larischova vila v Pardubičkách, které místní říkají Zámeček, je významným mementem nacistických zločinů. V jejím suterénu nacisté shromažďovali české odbojáře a obyvatele Ležáků před popravou nebo deportací. Zastupitelé Pardubického kraje v minulých dnech schválili Deklaraci o spolupráci na společném záměru, kterým je právě záchrana a obnova této vily s temnou pověstí. Pardubický kraj se zavázal přispět 15 milionů korun.

Text deklarace už v únoru projednalo město Pardubice, které na záchranu Zámečku přispěje rovněž částkou 15 milionů korun.

„Československá obec legionářská už deklaraci schválila, čekáme jen na podpis ministra kultury,“ uvedl František Bobek z Československé obce legionářské, která vilu vlastní.

Kromě města a kraje by měl přispět i stát. „Další prostředky by mělo poskytnout Ministerstvo kultury z dotačních titulů na obnovu kulturních památek, a to dle možností státního rozpočtu,“ poznamenal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vysušené původně zelené travní plochy v Pardubicích.
Obvody vybírají místa, kde nebudou sekat

Československá obec legionářská by pak měla obnovu vily dofinancovat. „Každou dotaci musíme proporcionálně dorovnávat. Pokud se vše podaří, měli by všichni signatáři dohromady vyhradit na rekonstrukci Zámečku asi 60 milionů korun,“ poznamenal Bobek.

Kromě poskytnutí finančních dotací se signatáři zavazují, že budou spolupracovat na návrhu na prohlášení Zámečku národní kulturní památkou. „Kdyby byla Larischova vila národní kulturní památkou, umožnilo by nám to ve vyšší míře čerpat prostředky z ministerstva kultury a z evropských fondů,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast kultury, majetku a investic Roman Línek.

Československá obec legionářská vilu získala v roce 2015 bezplatným převodem od firmy Foxconn a začala chátrající budovu opravovat. „Odstraňovali jsme havarijní stavy ve sklepě a v jídelně, kde byla dřevomorka. Střechu věže, které hrozilo zřícení, jsme sejmuli a vyčistili celé těleso věže až do sklepních prostor. Nedávno jsme instalovali repliku střechy, která je naprosto unikátní. Všechny práce finančně podpořil kraj, město a ministerstvo kultury,“ popsal Bobek.

"Nedávno se podařilo spojit Larischovu vilu s bývalým popravištěm přes areál firmy Foxconn. „Propojení bylo možné díky vstřícnosti vedení Foxconnu. Cesta na popraviště není přístupná permanentně, bude se využívat při významných příležitostech,“ uvedl Bobek.

(tom)

LétoFest na pardubickém dostihovém závodišti.
Závodištěm zazní písně Billa i Mig 21