Návštěvníci uvidí rytířské sály, kapli Tří králů, podívají se do vybraných expozic muzea a na vyhlídku na zámeckou věž. „Letošní novinkou je veliké jmelí zavěšené na portálu zámeckého paláce, které zavdává příležitost podle tradice políbit dívky, které pod ním projdou,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

V muzeu se na Štědrý večer návštěvníci mohou těšit na rozsáhlou historickou expozici Pardubice – příběh města a komorní výstavu Kouzlo betlémů. Zámek se uzavře o půlnoci.

Zajímavé akce muzeum připravilo i pro vánoční prázdniny, vážou se k výstavě Poklady zbrojnic. Program Od rytíře k vojákovi ukáže dětem od šesti let život bojovníků v minulých staletích. Vyzkouší si tíhu některých částí rytířské zbroje nebo zjistí, jak důležitá je v boji taktika a strategie. Uskuteční se 27. prosince a je nutná rezervace míst na kasparek@vcm.cz. Ve čtvrtek se pak koná komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Janem Tetřevem, opět je nutná rezervace na bekera@vcm.cz. Oba programy jsou v ceně vstupenky na Poklady zbrojnic.

Východočeské muzeum o svátcích
24. 12. otevřeno od 21.30
25. 12. zavřeno
26. 12. otevřeno 10 až 18
31. 12. otevřeno 10 až 15
 1. 1. zavřeno