S pomocí peněz z tzv. Norských fondů začaly v těchto dnech první práce na dalších opravách pardubického zámku. Východočeské muzeum v Pardubicích, které v zámku sídlí, uspělo v žádosti o dotaci a obdrží finanční podporu přesahující pět set tisíc EUR. Spolu s finanční spoluúčastí kraje budou do konce příštího roku na zámku probíhat opravy jak hradeb a historického mostku, tak předláždění hlavního nádvoří.

Obnaží starou hradbu

„Na konci roku 2004 jsme se o projektu dozvěděli,“ uvedl včera ředitel muzea František Šebek s tím, že následovalo vypracování a předložení projektu, který k jeho překvapení nakonec v Bruselu uspěl. Počátkem září tak byly po téměř třech letech peripetií podepsány smlouvy se dvěma dodavatelskými firmami, které budou rekonstrukci části zámku provádět. „Půjde zejména o výdlažbu celého nádvoří, bude to řemeslně náročná práce, která musí respektovat terén,“ říká František Šebek. Během předláždění největšího zámeckého nádvoří bude brán ohled i na bezbariérovost. Ze staré dlažby bude použit vhodný materiál, který dosud odolal zubu času, staré kostky doplní štěpkový kámen. Při rekonstrukci nádvoří budou opraveny i dvě studny, které se zde nachází, ale nyní jsou ukryty pod terénem a běžná veřejnost o nich ani neví. Opravy se dočká i fasáda galerie směrem do nádvoří i narušený mostek mezi zámkem a Příhrádkem.

Předláždění pardubického zámku začne na jaře příštího roku a během rekonstrukce bude ztížen přístup k této významné památce, její provoz však práce nenaruší.

Za peníze Norských fondů ale již nyní začínají také opravy parkánové hradby, na jiném místě příkopu bude ještě zhruba čtyři týdny trvat archeologický výzkum, který mapuje předpernštejnskou fází pardubického zámku. V zámeckém příkopu bude po skončení výzkumu obnažena stará hradba a mírně navýšena nad terén, aby návštěvníci zámku viděli její původní průběh.

Více si můžete přečíst zde:

Opevnění pardubického zámku prochází rekonstrukcí