Tento týden začínají na Pardubicku zápisy do prvních tříd. Konají se od 15. ledna do 15. února.

K zápisu musí rodiče přihlásit děti, které dovrší šest let věku k 31. srpnu 2016.

Většina dětí se dostaví k zápisu do základní školy ve školském obvodu, v němž mají trvalé bydliště. Ale není to podmínkou, dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu.
Například v Pardubicích si rodiče mohou vybrat ze 14 základních škol.

V případě nadměrného zájmu rozhoduje o přijetí dítěte ředitel školy. Přednostně musí do první třídy zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodě. Hranice obvodů jsou dány vyhláškou města.

Všechny „základky" na jednom místě

Kompletní informace týkající se zápisů naleznou rodiče na Školském portálu Pardubického kraje – www.klickevzdelani.cz/zapis.

Jako jediný uvádí termíny zápisů do prvních tříd všech 253 základních škol, které se nacházejí na území kraje. Školy jsou seřazeny abecedně podle obcí s rozšířenou působností, pak podle PSČ a názvu obce, ve které se nachází.

A co vše potřebujete k zápisu? Rodný list dítěte a vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku – formulář obdrží rodič v mateřské škole, kterou navštěvuje jeho dítě, anebo je ke stažení na internetu, na stránkách základních škol.
Zákonný zástupce by si neměl zapomenout také občanský průkaz.

Rodiče musí přihlásit své dítě u zápisu i v případě, že se jejich potomek z vážných důvodů nemůže do školy dostavit osobně.

K zápisu mohou přijít a do školy být na žádost rodičů přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku až v době od 1. září 2016 do 30. června 2017.

Předpokladem je přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (příslušné pedagogicko-psychologické poradny) a pediatra.

„Syn je narozen na začátku září 2009. Už před rokem uměl počítat do sta, sčítal, odčítal čísla do dvaceti, poznal písmena na začátku slov, dobře kreslil, zdál se nám připravený na školu, proto jsme šli k zápisu už vloni," vyprávěla matka šestiletého chlapce.
Přestože u zápisu všechny úkoly zvládl bez problémů, do školy nakonec ve školním roce 2015/2016 nenastoupil. Rozhodla návštěva pedagogicko-psychologické poradny.

„Paní psycholožka nám školu nedoporučila s tím, že syn ještě není emočně zralý. Nakonec jsme jí s manželem dali za pravdu," uvedla matka, která si nepřála s ohledem na syna zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná.
Obavy, že se její nadaný syn bude v první třídě nudit, psycholožka rozptýlila.

„Paní učitelka prý může dětem, které jsou napřed před ostatními, vždy přidat nějaký úkol navíc. Horší by bylo, kdyby nastoupil před rokem, a třeba nestíhal nebo byl vyloučen z kolektivu," dodala matka, jejíž syn nakonec nastoupí do první třídy v běžném termínu, v září 2016.

Matky a otcové: Hlavní obhájci

Existuje ale i druhá varianta – že dítě naopak není ani po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. V takovém případě musí být jeho hlavním obhájcem jeho vlastní rodiče, kteří ho znají nejlépe. Je jen na jejich rozhodnutí, zda dítě do školy nastoupí, či získá roční odklad.

Žádost o odklad školní docházky může rodič přinést rovnou k zápisu, anebo ji podat nejpozději do 31. května.

O odkladu docházky rozhoduje ředitel příslušné školy a vyžádá si i doporučení odborníků.

Posuzování zralosti kvůli odkladům školní docházky každý rok v únoru, březnu, dubnu a květnu plně zaměstnává Pedagogicko-psychologickou poradnu Pardubice. Jak podotkl její ředitel Jiří Knoll, existují stále případy, kdy rodiče doporučení poradny pro odklad neakceptují a svého nezralého potomka do první třídy zapíší.

„Stává se, že dítě pak první třídu natolik nezvládá, že se musí po prvním pololetí vrátit do mateřské školy. Musí se vyrovnat se svým selháním a obyčejně to natrvalo poznamená jeho vztah ke škole," upozornil ředitel Jiří Knoll.

Nehledě na to, že rodiče pak řeší i „technické" problémy typu kam dítě umístit, protože mateřské školy bývají v průběhu roku již obsazené.