„Zastávka na Zborovském náměstí je vzhledem ke své frekventovanosti a strategickému umístění v rámci městské hromadné, ale i linkové dopravy dlouhodobě vytížená. Její současný stav je neuspokojivý a vyžaduje dlouho odkládanou rekonstrukci. Poslední rozsáhlou rekonstrukcí prošla zastávka v roce 2007. Od té doby docházelo k opakovaným opravám žulových kostek v zálivu, což naznačuje potřebu větších úprav a kompletní modernizaci této infrastruktury,“ okomentoval záměry ohledně zastávky náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

S příchodem parciálních trolejbusů, které jsou do linek městské hromadné dopravy v Pardubicích zapojovány, není povrch z žulových kostek vhodný. Lokální oprava zálivu nepřináší kýžený efekt a opravy se musí opakovat.

Radní už dali zelenou pro oslovení osmi možných dodavatelů, kteří k záměru nyní vypracují projektovou dokumentaci
Ostrůvek, nebo semafory? Přechod přes ulici Na Drážce bude bezpečnější

„Navrhovaná úprava zahrnuje kompletní renovaci chodníků, nástupišť a přilehlých ploch podle platných norem a předpisů. Nový povrch zastávky bude zhotoven z cementobetonového krytu s konstrukcí z cementové stabilizace, což by mělo zajistit odolnost a trvanlivost. Povrch zastávkového zálivu bude upnut do zastávkových obrub po celé délce nástupní hrany a zajistí rovnoměrné a pevné spojení. Navrhovaná rekonstrukce bude hlavním krokem směrem k modernizaci a zlepšení této zastávky ve prospěch cestujících a provozu městské hromadné dopravy,“ doplnil Jan Hrabal.

Důležitým prvkem bude liniový žlab pro odvodnění, což by mělo zabránit problémům s hromaděním vody a umožnit bezpečnější a lepší prostředí pro cestující.

(Tisková zpráva)

Mohlo by vás zajímat: Pardubice vylepší kontrolu rychlosti. Městské obvody zmodernizují systém radarů

Zdroj: Čížková Nikola