Novinkou oproti původnímu záměru je, že by se na nákladech podílely i dotčené obce. Ty by musely zaplatit 400 korun za obyvatele. Zastupitelé budou probírat také problematiku cesty tehdejšího vedení Služeb města Pardubic do Jihoafrické republiky, prodej areálu na Hůrkách nebo novelu vyhlášky o veřejném pořádku.