Zastupitelé se sice sešli, ale neschválili program a po dvaceti minutách bylo vymalováno. Šlo se domů…

„Byla to komedie"

„Požádá-li 22 zastupitelů o svolání mimořádného zastupitelstva v tomto prázdninovém termínu, musíme jim vyjít vstříc. Sama jsem mezi nimi nebyla a nezdálo se mi to jako ideální čas. Přiznám se, že jsem trochu nechápala, proč se pak čtyři z nich dopředu z této schůze omluvili. Ale byla jsem zvědavá na předložený materiál. V navrhovaném usnesení předkladatelů jsem se dočetla, že zastupitelstvo vyslovuje nespokojenost s územním plánováním. To jsem si neuměla vysvětlit, co by to mělo znamenat," řekla primátorka Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice.

„Byla to komedie. Zpráva kontrolního výboru, kterou jsme chtěli na zastupitelstvu přednést, byla natolik závažná, že nesnese odkladu. Týkala se územní studie Dražkovic, která byla zpracovateli zaplacena, ale nebyla registrována. Odbor hlavního architekta ji buď měl odmítnout a nechat přepracovat, nebo přijmout a zaregistrovat. Místo toho zadal další dvě studie, které město znovu zaplatilo. Podle našeho názoru jde o plýtvání veřejnými prostředky," sdělil Deníku předseda kontrolní komise, zastupitel za opoziční ODS Alexandr Krejčíř. „Nechceme, aby celá věc vyšuměla do ztracena, ale aby se vše vyšetřilo," dodal.

„Jde řádově o 200 tisíc korun. Na kontrolním výboru panovala shoda napříč politickým spektrem, že došlo k pochybení. Vedení města se však o tom nechce bavit. Svědčí to o jeho odtržení od dění v Pardubicích," prohlásil další zastupitel za ODS Petr Klimpl.

„Neztrácet čas!"

„Chtěli jsme předejít potížím a hlavně neztrácet čas. Víme o řadě problémů, které se týkají územního plánování. Marně upozorňujeme na nejasnosti v zadání nového územního plánu, stávající je někde dokonce v rozporu se zákonem. Některé změny jsou zpracovány velmi vágně. Pořád však slyšíme jen důvody, proč něco nejde. To všechno jsme si chtěli na mimořádném zastupitelstvu vyříkat, ale vedení města rozhodlo jinak. Jestli výsledek úterního jednání pokládá za své vítězství, že zadělává na budoucí problémy, tak je to tristní. Zvážíme, zda tyto body budeme chtít znovu projednat na dalším mimořádném zastupitelstvu, nebo na řádném. Ale pokud by vedení města bylo přesvědčeno, že je vše v pořádku, jistě by se nebálo tyto body projednat," nechal se slyšet zastupitel za opoziční KSČM Václav Snopek.