Jednotlivé Montessori třídy v současné době fungují při ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní.

V prvním roce ZŠ Montessori navštěvovalo 18 žáků, nyní je to 109 žáků a kapacita polabinské školy už nestačí. Proto se město rozhodlo vybudovat samostatnou ZŠ Montessori z pavilonu D při Základní škole Erno Košťála na Dubině.

„Rekonstrukcí a úpravou stávajícího pavilonu, který vracíme pro potřeby vzdělávání, bude možné postupně rozšířit výuku i pro zbývající ročníky druhého stupně a uspokojit tak stále rostoucí zájem ze strany rodičů o tuto výuku. Kapacita nové školy bude 200 žáků, zároveň tím posilujeme potřebnou kapacitu ve školském obvodě III a navíc se po přesunu tříd do ZŠ Erno Košťála uvolní kapacita základní školy na polabinské jedničce. Tím, že objekt města vracíme potřebám školství, je to jednoznačně investičně nejefektivnější a nejrychlejší řešení, celkové náklady vyplývající z prováděcí dokumentace jsou necelých 48 milionů korun, dalších 4,8 milionu korun tvoří související náklady, jako jsou přeložka horkovodu, technický dozor investora a podobně. Z rozpočtu města tedy pro schválení finálního investičního záměru, abychom mohli co nejdříve zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby, nepožadujeme v zastupitelstvu ani korunu navíc,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že investice je krytá rozpočtem města na rok 2020 a 2021 celkovou částkou 60 milionů korun a cílem radnice je otevření školy se začátkem školního roku na podzim 2021/2022.

Až do deváté třídy

Na základě vyjádření rodičů město počítá s tím, že minimálně 90 procent žáků by přestoupilo do nové školy na Dubině, a to i navzdory skutečnosti, že se objekt nachází v jiné části města. „Dětem tímto řešením navíc umožníme pokračovat až do deváté třídy v rámci jednoho vzdělávacího systému, což považuji za fér, a nebudou tak již nuceni přestupovat na gymnázium či jinou školu s rozšířenou výukou jazyků, jako tomu bylo doposud,“ informuje náměstek pro školství Jakub Rychtecký.

Pro žáky je nyní při ZŠ Pardubice-Polabiny otevřen první stupeň a také první ročník druhého stupně, sedmý ročník město plánuje pro školní rok 2020/2021 dočasně otevřít v pavilonu A ZŠ Erno Košťála. Po dokončení stavebních prací pak budou všechny Montessori třídy přesunuty do pavilonu D dubinské ZŠ, kde bude pro školní rok 2021/2022 poprvé otevřen také osmý ročník. Přitom ještě před více jak 14 lety byl pavilon D využíván jako dílny a školní družina, v dalších letech jej měl pronajatý soukromý subjekt.

„Poté co byl nájemní vztah ukončen, má město objekt opět plně k dispozici. V rámci rekonstrukce budou v pavilonu D vybudována tři nadzemní podlaží, přičemž objekt bude propojen se ZŠ Erno Košťála tak, aby žáci mohli budovou procházet do tělocvičny a jídelny. Škola navíc disponuje moderním stravovacím provozem včetně dostatečně velké rekonstruované jídelny, takže z hlediska investičních a provozních nákladů je úprava pavilonu D ideálním řešením,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát. O finálním investičním záměru budou zastupitelé jednat ve čtvrtek 18. června a pokud jej odsouhlasí, vypíše radnice výběrové řízení na dodavatele stavby.