„Vporovnání sletošním rokem dochází ke změně vrozsahu základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou z12,50 mil. km na 12,70 mil. km. Tato změna rozsahu je vyvolána změnou počtu pracovních dnů vroce 2008 vporovnání srokem 2007 a rozšířením dopravy žáků do škol. Rozsah základní dopravní obslužnosti drážní a trolejbusovou dopravou zůstává na úrovni letošního roku,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Ivo Toman.

Rozpočet Pardubického kraje pro rok 2008 vkapitole doprava a silniční hospodářství počítá snavýšením rozpočtu o 5,4 mil. Kč vporovnání sletošním rokem na zajištění základní dopravní obslužnosti Pardubického kraje. Celková částka na autobusovou dopravu činí 188 mil. Kč, na drážní dopravu 261,5 mil. Kč a na trolejbusovou dopravu 4,65 mil. Kč.