Osm škol v Pardubicích mělo přes prázdniny projít rekonstrukcí. Jenže se nestíhají termíny a na třech školách to znamená posun všeho - od začátku školního roku i dotační termíny. Problém je horší i o to, že se na ZŠ Studánka při rekonstrukcích zjistilo, že se v budově prohýbají stropy.

Na rekonstrukci celkem osmi škol za dvě stě milionů korun město Pardubice čerpá dotace z fondu ITI. A čerpání dotací ve výši sto deset milionů podléhá podmínkám. Ta nejkritičtější je datum 31. října. Do tohoto data musí být všech dokončeno a zkolaudováno. O dotace se ale město zřejmě bát nemusí. Kvůli zpoždění už ale požádalo o posunutí termínů u tří rekonstruovaných škol.

Důvod je proziacký - nejsou dělníci, nebyl materiál. Na některých školách se navíc začalo pracovat ne se začátkem, ale až po polovině prázdnin.

„Kolem 10. srpna nastal doslova poplach. Zjistilo se totiž, že na některých místech se práce od začátku prázdnin téměř nepohnuly a byly značně překročeny termíny. Začalo se tlačit na dodavatele a teď se tu pracuje doslova na dvě stě procent,“ uvedli zaměstnanci jedné z postižených pardubických škol. Skluzu prý „pomohla“ i letní volna. Do poloviny prázdnin totiž ani pořádně nebyl nikdo, kdo by průběh stavebních prací kontroloval.

„Z pozice poskytovatele dotace pro všech 8 škol byly původně nastaveny harmonogramy prací. U pěti škol budou dodrženy, u tří požádalo město Pardubice o jejich prodloužení,“ uvedl Miroslav Janovský, manažer dotačního programu.

O dotační peníze, které činí až 110 milionů ale město zřejmě nepřijde. „S dokončením projektů v termínech není problém jen v Pardubicích. Důvodem jsou především nedostatek stavebních materiálů i pracovních sil. Ministerstvo školství tyto problémy zohledňuje a umožňuje proto prodloužení termínů,“ dodává Janovský.

Nejhorší je zatím situace na ZŠ Studánka. Tam se totiž krom zpoždění rekonstrukce přišlo i na to, že stropní konstrukce vykazují nadměrné průhyby překračující normy. Škola tak nemůže využívat prostory a třídy ve druhém nadzemním podlaží.

„Jakmile budeme mít definitivní vydání znaleckého posudku, který by město mělo obdržet nejpozději do 5. září, rozhodneme o dalším postupu. Nabízí se dvě varianty. Na základě rozhodnutí statika mohou být stropy dočasně podepřeny konstrukcí a v jednotlivých pavilonech postupně opraveny během příštích letních prázdnin, v případě, že by statik konstatoval havarijní stav, by výuka musela probíhat v náhradních prostorách a rekonstrukce stropů by musela být zahájena neprodleně,“ popisuje situaci v ZŠ Studánka náměstkyně primátora Helena Dvořáčková zodpovědná za územní plánování s tím, že dočasné útočiště by části žáků poskytla ZŠ Dubina. Město zároveň plánuje stavební kontroly školních budov. Na Studánce si žáci druhého stupně prodlouží prázdniny až do 7. září, poté najdou zázemí na základní škole Dubina.