„Železniční přejezd zůstal ve středu ráno od tři čtvrtě na devět otevřený, závory zdvižené. Za tu dobu po něm projely tři vlaky,“ popsal událost Martin Šenkýř, který celou situaci sledoval.

Podle tiskového mluvčího České drážní inspekce Zdeňka Neusara šlo jen o krátkodobý výpadek. „Ve zmíněném případě došlo k závadě na závorách a tomu se přizpůsobil provoz na trati. Červená výstražná světla ale zůstala v provozu. Pro řidiče se tedy nic neměnilo, závory jsou v podstatě jen dodatečné opatření pro řidiče,“ sdělil Neusar.

Nebezpečnost přejezdu vyplývá z jeho nešťastného umístění i chování řidičů a chodců. Kolem přejezdu na Dašické, přetínající železniční koridor, se to hemží dopravními značkami. Kvůli protihlukovým stěnám je na trať, po níž se mnohdy řítí vlaky až stošedesátikilometrovou rychlostí, rozhled značně omezen. Zákazu vjezdu nákladních automobilů si řidiči příliš nevšímají. Podchod, který se kvůli železničnímu koridoru pod tratí stavěl, využívá málokdo. Ačkoli je u přejezdu umístěna značka, připomínající dvacetikilometrové rychlostní omezení, není problém zahlédnout přejíždět trať osobní auto jedoucí padesátkou ve chvíli, kdy svítí červená světla. K nejnebezpečnější situaci ale dochází ve chvíli, kdy se přímo na kolejích zastaví vozidla, čekající na mezeru v kolonách vozidel na hlavním tahu z Pardubic do Černé za Bory. Ve chvíli, kdy spadnou závory, se řidič ocitne v pasti.