Strávit dva a čtvrt roku v cizině cestováním po exotických zemích nebývá obvyklé. Jak to všechno ve vašem případě začalo?

Celý můj příběh v podstatě začíná na Novém Zélandu, kam jsem jel nejprve pracovat. Prací a cestováním jsem tam strávil sedm měsíců. Pak jsem se na tři měsíce zastavil v Austrálii, ale protože mi končilo vízum, udělal jsem si ještě zastávku v jihovýchodní Ásii, od kud jsem se v podstatě vracel domů po zemi. Za šestnáct měsíců jsem projel dvanácti zeměmi.

Jak těžké bylo sehnat na Novém Zélandu práci?

Pracoval jsem převážně v zemědělství. Je skvělé, že pracovní povolení vám tam vyřídí majitel farmy a vy jste tak zaměstnán bez starostí a legálně. Vydělával jsem si sbíráním jahod, nebo v balírně ovoce.

V Asii jste pobyl řadu měsíců. Kde se vám líbilo nejvíce?

Abych vybral jednu zemi nebo jedno místo, to po mně nechtějte. Někde bylo skvělé jídlo, jinde zase lidé. Musím ale přiznat, že hodně se mi líbilo v Pákistánu, a to hlavně kvůli pohostinnosti místních lidí a krásným horám.

Určitě jste zažil mnoho pro Evropana bizardních zážitků a situací. Který se vám vybaví jako první?

Nedá se říct první, ale silný zážitek je pro mě spojen s návštěvou posvátného města hinduistů Varanasi v Indii. Na břehu řeky Gangy je obrovské posvátné spáleniště, na kterém dvacet čtyři hodin denně spalují lidská těla. Spálit tělo tímto způsobem je pro hinduisty rituál. Některá těla lidí, ale pálit ze zásady nemohou. Těch, kteří měli lepru, nebo těla dětí spalována nejsou. Házejí je rovnou do Gangy se závažím, přivázaným k tělu, aby skončila na dně. Sto metrů po proudu se v ní vesele koupou lidé, někdo ji i pije.

Na co vzpomínáte naopak nerad?

Samozřejmě na nemoce. Různé virózy, kdy člověk týden neudělá ani krok, jak je zesláblý. A pak také krize, která mě potkala při výstupu na novozélandských horách. Bylo špatné počasí, šel jsem sám a dost výrazně jsem to tenkrát podcenil. Tam mně bylo hodně úzko.

Co byste poradil lidem, kteří se chystají vyjet za podobným dobrodružstvím?

Především by neměli podcenit přípravu v Čechách. Mám tím na mysli zejména seznámení se s lokalitami, kam se chystají. Je potřeba se také dostatečně vybavit na cestu. Důležitá je rovněž konzultace s lékářem, který vám doporučí, co vzít s sebou do lékárničky. Oceníte to hlavně v momentě, kdy jste sám na odlehlém místě.

Podcenit by se neměla ani preventivní očkování. Prošel jste si před cestou nějakými?

Nechal jsem se očkovat proti žloutence typu A a B a také proti břišnímu tyfu. Navíc mi doporučovali ještě další očkování, ale jak se ukázalo, nakonec to nebylo nutné.

 

Celkem třináct zemí na třech kontinentech procestoval za dvacet šest měsíců Ondřej Getzel.
Nový Zéland
Austrálie
Malajsie
Thajsko
Kambodža
Vietnam
Nepál
Indie
Pákistán
Kyrgyzstán
Kazachstán
Rusko
Ukrajina

Klinika nemocí z povolání
Středisko cestovní medicíny
(areál staré nemocnice)
Nezvalova 959/13
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 837 503
Středisko cestovní medicíny provádí poradenskou činnost před výjezdem do epidemiologicky rizikových a zdravotně náročných oblastí v zahraničí pro služebně vyjíždějící osoby i pro soukromé cestovatele.