Účelem této dnešní demonstrace je razantně vystoupit proti připravovanému zákonu o zdravotních službách, který by měl vstoupit v platnost již od 1. dubna.

Podle NRZP České republiky tím dojde k obrovské redukci zdravotní péče a velmi se zhorší její dostupnost pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

V nařízení vlády, které stanoví dojezdovou dobu ambulantní péče, se například navrhuje, aby diabetologie, ortopedie, fyzioterapie nebo rehabilitace byly dostupné do 45 minut jízdy. To znamená, že pro lidi, kteří nemohou používat veřejnou hromadnou dopravu, by návštěva takového lékaře byla velmi problematická a nákladná.

Nařízení vlády dále stanoví časovou dostupnost některých zdravotních výkonů. Navrhuje se například čekací lhůta na náhradu kyčelního či kolenního klubu v délce 1,5 roku, operace křečových žil pět měsíců, endoskopické vyšetření dva měsíce, mamografický screening dva měsíce. Ostatní plánovaná hrazená péče by byla dostupná do půl roku.

„Všechny tyto návrhy budou následně znamenat obrovskou redukci zdravotnických zařízení a oddělení specializovaných lékařů. To v praxi znamená, že na některá oddělení bychom museli dojíždět přes půl republiky,“ uvádí Radka Konečná, krajská koordinátorka a vedoucí Poradny NRZP ČR pro Pardubický kraj.

K protestnímu shromáždění se připojí také Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením.

(kat)