„Tuto cenu jsme se rozhodli vyhlásit nově. Jedná se o další motivační prvek pro studenty zdravotnických oborů a jsem moc rád, že se to hned v prvním roce odrazilo na tak kvalitní práci. Kromě pamětního listu absolventka obdržela dvanáct tisíc korun,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr.

Oceněná absolventka oboru „Ošetřovatelská péče v interních oborech“ se ve své práci zaměřila na adaptaci rodinných příslušníků na postižení v rodině.

„Při studiu jsem zjistila, že edukačních materiálů je k této problematice dostatek. Je však potřeba více pracovat s rodinami, kterých se tento problém týká a informovat je o možnostech spolupráce se sociálními pracovníky. Určitě lze zlepšit propojení práce zdravotníků a sociálních pracovníků,“ sdělila Monika Pokorná. Své poznatky z výzkumu chce Monika Pokorná využít ve svém povolání. Během studia pracovala jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče v Pardubické nemocnici. Nyní pracuje na oddělení ARO v Chrudimské nemocnici.