V neděli na Pardubicku skončila letošní Tříkrálová sbírka.

Pracovníci charity, která tuto největší dobrovolnickou akci v České republice organizuje, začínají sčítat peníze.

„Máme velké území, celkem 82 obcí, pokladničky pečetily příslušné obecní úřady a my je teď musíme všechny objet. Výsledek sbírky se dozvíme přibližně za dva týdny," uvedla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková. Sama minulý týden chvíli doprovázela tři krále v podání prvňáčků a lidé prý reagovali na děti velice vlídně. Mnozí byli zpíváním malých koledníků až dojati.

Charita Přelouč vypravila do terénu 90 skupin koledníků. „Výsledek sbírky budeme znát v úterý v poledne," sdělila ředitelka Charity Přelouč Zdenka Kumstýřová.
Z vybraných peněz se zpět do regionů vrátí 65 procent.

Všechny charity Pardubického kraje poskytnou pět procent z výtěžku na rozvojové projekty pro Indii a letos nově také tři procenta na mimořádné události ve svém regionu.

Přeloučské charitě se vloni ze sbírky vrátilo k použití téměř sto tisíc korun. Její pracovníci věří, že i letos to bude podobná částka. „Stejně jako vloni potřebujeme uhradit provozní náklady charitního šatníku, dofinancovat náklady akcí pro klienty našich služeb, nákup potravin pro pomoc rodinám v obtížné situaci, obnovu vybavení, náklady na vzdělávání a činnost dobrovolníků a doplnit nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek," poznamenala Zdenka Kumstýřová.

V Přelouči je velice oblíbené vaření s dětmi v nízkoprahovém Jakub klubu, suroviny se nakupují právě z výtěžku Tříkrálové sbírky. „Děti to moc baví, recepty si samy vyhledávají. Letos bychom rádi vydali kuchařku, naši v pořadí již druhou," doplnila Zdenka Kumstýřová. Klub navštěvují zejména děti ze sociálně znevýhodněných rodin.