V současné době zbývají ještě některé lokality k sanaci, bezprostřední ohrožení okolí ale podle pravidelného monitoringu nehrozí. Podle České inspekce životního prostředí byla naplánovaná sanace úspěšně dokončená.

Vyčištěna byla plocha o přibližně 2,6 hektarech, na místě už se nenachází těžké kovy, anilin a další látky s nebezpečnými vlastnostmi. Některé látky byly dále využity jako alternativní paliva a železité kaly se využily v cementárnách nebo v cihlářském průmyslu. Zbytek nevyužitelných odpadů se zneškodnil v určených zařízeních. Skládky nebezpečných odpadů vznikly v Semtíně v období před privatizací státního podniku Východočeské chemické závody.

(bek)

Pardubický soubor Baldrián vynáší Smrt.
Baldrián vynese Smrt a přivítá jaro