Výrazná dominanta města, Zelená brána, potřebuje generální opravu.

„Zatím je předčasné hovořit o tom, kdy k ní dojde. Město na nyní momentálně nemá dostatek finančních prostředků,“ informovala náš Deník Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu.

„Měla by být rozdělena na tři etapy,“ sdělila Nataša Hradní a dodala, že v současné době odborníci zpracovávají posudky pro památkáře.
„Už dnes je jasné, že budou muset být opraveny a přidány ztužovací pásy. Rekonstrukcí by měla projít také kanalizace, dlažba i ochoz věže,“ poznamenala Nataša Hradní.

„Zda Zelená brána dostane omítku, zatím není jisté. Omítnutí by však mělo vyjít levněji než konzervace kamenného zdiva. Konečné řešení ovšem bude záviset na památkářích,“ vyjádřila se pracovnice oddělení vnějších vztahů pardubické radnice.

„Nechali jsme si zpracovat stavebně–technické posouzení objektu. To odhalilo, že dochází k zvětrávání pojiva mezi jednotlivými díly, které mají držet stavbu pohromadě,“ konstatoval náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř.

„Statika by snad zatím neměla být nějak zásadně narušena, ale problém je s táhly, které Zelenou bránu drží. Proto se připravují opatření technického charakteru, která by měla tyto nedostatky odstranit,“ prohlásil náměstek pardubického primátora.

„Omítnutí Zelené brány je především požadavkem památkářů, kteří zdůrazňují, že tato pardubická dominanta původně omítnuta byla,“ pokračoval Alexandr Krejčíř.

„Tímto krokem by došlo i k zlepšení současného technického stavu. Zelená brána dnes řeší podobné problémy, jako mají jakékoliv jiné objekty bez dokončené fasády. Nepříznivě na ni působí různé přírodní a povětrnostní vlivy. Proto nemůže trvale zůstat bez fasády,“ vysvětlil náměstek primátora.

„Pokud se skutečně odhodláme k tomu, že Zelenou bránu omítneme, je třeba také občanům a návštěvníkům města vysvětlit, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli. Dnes už se totiž těžko najde nějaký pamětník, který by tuto dominantu znal ještě omítnutou. Ale na dobových fotografiích města je to patrné,“ dodal Alexandr Krejčíř.

„Kdy k případému omítnutí Zelené brány dojde, je v současné době dost těžké určit. Určitě to není otázka letošního nebo příštího roku, spíše by šlo o dlouhodobější horizont,“ informoval náš Deník náměstek primátora, který by rád, aby tento symbol Pardubic v budoucnu hrál výraznější roli v životě města.

„Zelená brána naplno ožívá pouze při několika akcích v roce, například při Pernštýnské noci. Jinak je ale spíše stranou dění a my bychom rádi, abychom dokázali tuto atrakci ještě více zapojit do městského života. Potěšilo mě, že nový provozovatel, kterým je Kulturní centrum, už má v hlavě spoustu zajímavých nápadů. Jde o záměry, které by mohly přinést nárůst zájmu o návštěvu Zelené brány,“ sdělil náměstek pardubického primátora.

„Naše plány v tuto chvíli ještě nechceme odtajnit, ale určitě o nich budeme veřejnost včas informovat,“ uzavřela ředitelka pardubického Kulturního centra Pardubice Romana Vojířová.