Obyvatelé vnitrobloku na pardubickém Židově nevzdávají svůj boj s investorem, který se chystá zelenou plochu mezi bytovkami zastavět. Ve vnitrobloku chtěl investor mezi drobnými starými bytovými domy postavit čtyřpatrový moderní dům s 40 byty. Po vlně odporu, která se zvedla mezi místními, se projektem začala zabývat městská komise pro urbanismus a architekturu, které se projekt také nezamlouvá.

„Návrh obsahuje spíš halu, než dům. V naší čtvrti jsou největší domy o velikosti zhruba 12 krát 36 metrů. Návrh nové bytovky měl 36 metrů v nejužším místě a v nejširším odhadem přes 70. Investor chce zastavět celý pozemek. K tomu tam měl hromadu asfaltových ploch jako parkoviště a příjezdovou cestu, což by znamenalo likvidaci veškeré zeleně,“ popsal jeden z obyvatel David Němec.

Komise tak vydala stanovisko, jímž vyzvala investora, aby zvážil zmenšení výstavby jak do výšky, tak do objemu. Obyvatelé sousedních domů se ale nechtěj smířit s jakoukoli výstavbou. „My nesouhlasíme s tím, aby se tam stavělo cokoli. Strašně se sníží životní úroveň lidí, kteří tam bydlí, a cena našich nemovitostí,“ upozornila Marie Tomanová, která v místě žije od roku 1958.

Ona i další sousedé přišli své znepokojení vyjádřit na zastupitelstvo prvního městského obvodu, kde se jich sešly dvě desítky. To je na zastupitelstvu nevídanou událostí. „Obracíme se na vás s prosbou, zda by nám šlo v této situaci nějak pomoci a uchránit vnitroblok před tím, aby byl zastavěný dalším činžovním domem, který zničí zeleň a zatíží území další dopravou,“ žádal zastupitele další ze sousedů.

Zastupitelé si sice obyvatele vyslechli, ale odmítli zařadit problematiku mezi řádné body jednání. Vedení obvodu nechtělo téma na zastupitelstvu dále rozebírat, protože podle něho nemá o problematice dostatek informací. „Vnímáme silný tlak veřejnosti, vnímáme, že to je problematická věc, víme o tom. Při našem rozhodování na radě to určitě zohledníme,“ prohlásil místostarosta Ondřej Šebek (ODS). Starostka Alena Stehnová (ANO) navrhla, že by se v létě, až budou mít zástupci obvodu více informací, mohlo uskutečnit mimořádné jednání zastupitelstva, na němž by se projednával jen tento bod.

„Chceme vyzvat, aby se tomu rada obvodu věnovala. Je to na vás, my vás budeme hlídat,“ upozornil je zastupitel Dominik Bečka (Piráti), který společně se zastupitelem Filipem Sedlákem (Naše Pardubice) chtěl, aby se problematika projednávala hned. K tomu ale nedošlo.

Občané se se svými obavami rozhodli o den později obrátit i na velké zastupitelstvo, kde se jich sešly hned čtyři desítky.

Mnoho politiků vyjádřilo svůj nesouhlas s výstavbou, jejich možnosti, jak s tím naložit, jsou ale velmi omezené, jelikož se jedná o soukromý pozemek. „Těžko si můžeme dovolit soukromníkovi zakázat stavět, pokud splní podmínky. Otázka tedy zní, jestli by město nemělo pozemky vykoupit,“ upozornil zastupitel Jiří Lejhanec (Pardubáci společně).

To ale odmítl například zastupitel Karel Haas (ODS), podle něhož by město k tomuto kroku přistoupit nemělo. „Pokud by město vykupovalo pozemky od soukromníků, vždy když se nebude občanům záměr líbit, tak bychom přivedli město na buben. Jak bychom rozhodovali, kde ten pozemek vykoupíme a kde ne?“ ptal se Haas.

Na to mu odpověděl Jakub Kutílek (Zelení za Piráty), podle něhož by se pozemek odkoupil, jelikož má charakter veřejného prostranství. „Takové pozemky běžně vykupujeme většinou na základě toho, že nám ho majitel nabídne. Tady je to trochu jiná situace, byl by to obranný prostředek proti záměru, o kterém už víme. Stojí to za pokus,“ navrhnul Kutílek.

O tom, že zelenou plochu ve vnitrobloku hojně užívají lidé z celého okolí, se snažili zastupitele přesvědčit právě lidé žijící v okolních ulicích. „Bydlím v bytě, ale měl jsem to štěstí, že jsem mohl vzít děti a jít s nimi na hřiště, společně se sousedy jsme tam vytvořili pískoviště. Když kluci dospívali, hráli jsme s nimi pravidelně fotbal, dodnes tam jsou brány. Bývají teď prázdné, ale to se velmi rychle změní, protože nastupuje další generace,“ popsal dění ve vnitrobloku Karel Sodomka.

Do zeleně si také chodívají hrát třídy z nedaleké mateřské školy. „Setkávají se tam lidé z širokého okolí, protože kolem moc zelených ploch není. Nejbližší je park Na Špici,“ dodal Němec s tím, že v okolí nejsou ani dětská hřiště a na tomto pozemku by se v budoucnu mohlo jedno vybudovat.

Optimistou v této věci je architekt a bývalý zastupitel Milan Košař, podle něhož nemůže projekt projít územním a stavebním řízením. „Se zpracovatelem nového územního plánu jsme se shodli, že přestože je lokace v soukromém vlastnictví, jedná se o veřejně přístupnou vnitroblokovou zeleň a je nutno na ni pohlížet jako na zeleň veřejnou. O tom svědčí skutečnost, že nesmí být oplocená. Vztahují se na ni stejné regulativy jako na ostatní zelené plochy ve stabilizovaném území. To znamená, že je možné zastavět je veřejnou vybaveností, ale nikoli další bytovou zástavbou,“ vysvětlil Košař s tím, že podle nového územního plánu, který se nejspíš bude schvalovat v roce 2022, by tento záměr určitě neprošel.

Fotogalerie: Vnitroblok Husova

Podle městské architektky Zuzany Kavalírové je ale výstavba v pořádku, tudíž její kancelář vydala kladné stanovisko. „Ve stabilizovaném území se zástavba na volných pozemcích připouští, pokud je v souladu se stanoveným funkčním využitím – zde se jedná o plochu bydlení vícepodlažní sídlištní. Nelze striktně říct, že takový pozemek není možné zastavět,“ uvedla Kavalírová.

Investor zase lidem slibuje, že hodlá přijít s kvalitní architekturou. „Nehodláme tam postavit nic horšího, než co v okolí už je. Naopak si myslíme, že architektura bude kvalitnější a architektonicky hodnotnější než to, co tam vzniklo v 70. letech,“ řekl jednatel pardubické společnosti Hac Jiří Horák.

Podobný problém není v Pardubicích ojedinělý. Politiky přišel na jednání zastupitelstva upozornit další občan, že za jeho domem se odehrává to samé. "Týká se to i druhého vnitrobloku, který je o ulici dál. Zatím se o tom nemluví, ale víme, že to patřilo stejnému majiteli a stejná firma má v úmyslu tam také stavět, tyto dva vnitrobloky jsou postiženy jedním záměrem," upozornil zástupce občanů.