„Chceme ŘSD vyjít vstříc. Pole uvolníme co nejdříve, možná již 1. září. Hned jak bude sklizeno a splněny dotační podmínky," řekl včera Zdeněk Seidl, starosta Časů a soukromý zemědělec. Podle smluv mohou na polích hospodařit do 30. září. Ještě před týdnem mluvčí ŘSD Jan Rýdl prohlásil, že když to bude nezbytně nutné technika i přes protesty farmářů na pole vjede a plodinu znehodnotí. Nakonec však stroje nejenže na oseté pozemky již znovu nezaútočí, ale dotčení zemědělci se mají dočkat i finančních náhrad za dříve vzniklé škody.

POŠKOZENÍ JE MALÉ, ALE ZAPLATÍME
„Poškození je minimálního rozsahu. S nájemci pozemků proběhlo jednání se závěry, že nájemci předloží výši vzniklé škody. V případě oprávněných požadavků zhotovitel tuto částku uhradí," uvedl včera tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.
Jaký vliv bude mít opožděný začátek části archeologického průzkumu na celou stavbu, není zatím jasné.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU TEĎ MOSTY
„Pro realizaci D35 je důležité provedení záchranného archeologického výzkumu v co nejkratší lhůtě u mostních objektů, které délkou výstavby ovlivňují termín dokončení celé stavby. U těchto objektů je přístup pro archeology v potřebném období zajištěn. Na úseku Opatovice nad Labem – Časy již výzkum probíhá, v úseku Časy – Ostrov jsou platné nájemní smlouvy pouze na části pozemků," uvedl Jan Studecký.

To, že je aktuální krize mezi silničáři a farmáři zažehnána, ještě neznamená, že se nemůže za čas zopakovat. Zemědělci teď s ŘSD řeší další smlouvy. Tentokrát jde o pozemky, kterých se stavba dotkne, ale nebudou zastavěné a po zhotovení dálnice se vrátí vlastníkovi. „Na tyto pozemky se uzavírají smlouvy o dočasném záboru. A ty jsou v současné podobě nepodepsatelné, vrátili jsme je," řekl Zdeněk Seidl. Přitom již do konce července by zemědělci chtěli mít jasno, protože na konci srpna případně začnou sít první plodiny. A problém s bagry a osetými poli by se mohl opakovat.

DÁLNICE MÁ BÝT OTEVŘENA V ROCE 2021
Zahájení stavby dálnice z Opatovic nad Labem do Ostrova, která navazuje na již existující část dálnice u Opatovic, je naplánováno na podzim letošního roku. První auta by se po ní měla projet začátkem roku 2021.