Přes 50 let vedl kroniky o sportovním a kulturním životě v Pardubicích. Sestavil více než 26 kronik a organizoval také srazy bývalých sportovců, kteří prošli pardubickými kluby. V roce 2016 převzal ze svou práci medaili města Pardubic. Poslední rozloučení se Zdeňkem Veselíkem se uskuteční v pátek 22. května v 8:15 ve velké obřadní síni krematoria v Pardubicích.