Pan Miroslav Řepa se narodil 24. února 1930 v Pardubicích, kde vystudoval Reálné gymnázium, pak odešel do Prahy na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství, následně vystudoval také Akademii výtvarných umění.

V roce 1965 vyhrál s architektem Vladimírem Pýchou soutěž na československý pavilon pro Světovou výstavu v Montrealu, která se konala o dva roky později. Následoval projekt divadla Laterny Magiky pro světovou výstavu v japonské Ósace v roce 1970 a funkce technického ředitele našeho pavilonu na Expo 1992 v Seville. V roce 1993 realizoval ve funkci kurátora výstavu Josipa Plečnika, pak byl jmenován hlavním kurátorem výstavy Deset století architektury v areálu Pražského hradu.

Jeho otec Karel Řepa projektoval řadu významných budov v Pardubicích, například vlakové nádraží či bývalé kino Jas. „Mým životním přáním původně nebylo jít ve šlépějích mého otce. Pomýšlel jsem spíše na diplomatickou dráhu, nebo jsem uvažoval, že bych navštěvoval hotelovou školu ve švýcarském Lausanne a poté pracoval v oblasti gastronomie,“ uvedl před několika lety v rozhovoru pro Deník Miroslav Řepa. Prozradil tehdy také, že mezi jeho nejoblíbnější projekty patří zlínské divadlo. „To byl můj první projekt, který jsem dělal ještě se svým otcem. Je to má srdeční záležitost a pořád se tam rád vracím. Ta stavba je navíc stále v dokonalém stavu,“ řekl tehdy Řepa.

close Čestný občan města Pardubice architekt Miroslav Řepa, rok 2016. info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Čestný občan města Pardubice architekt Miroslav Řepa, rok 2016.

V posledních letech se Miroslav Řepa stal nositelem Ceny za zásluhy o Pardubický kraj a také čestným občanem Pardubic.

Z vyjádření dcery pana Miroslava Řepy

Ve věku krásných 93 let zemřel včera v podvečer, v kruhu svých nejbližších, uznávaný český architekt Miroslav Řepa. Jako syn architekta Karla Řepy se narodil v Pardubicích, ale po studiích na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství a zejména po studiu na Akademii výtvarných umění žil a pracoval především v Praze a v zahraničí. Do podvědomí se zapsal zejména svojí prací na Světových výstavách EXPO, od úspěšného Československého pavilonu v Montrealu v roce 1967, přes Ósaku, Sevillu, až po své působení v komisi u výběru a realizace našeho pavilonu v Dubaji v roce 2021. V 70. a 80. letech vedl rekonstrukci všech tří scén Národního divadla v Praze, navrhl a zrealizoval stavbu divadla ve Zlíně, rekonstruoval divadlo v Pardubicích, věnoval se objektům restaurací, hotelů, spořitelen aj. Obklopoval se kumštýři z oblasti grafiky, malířství, sklářství i sochařství. Věnoval se i práci kurátora, kdy byl osloven v roce 1993 Václavem Havlem přípravou výstavy o architektu Josipu Plečnikovi, k jehož posledním žákům patřil právě jeho otec arch. Karel Řepa. Z výstavy se stal úspěšný putovní projekt, který byl představen v řadě světových metropolí, od Berlína, Bruselu až po Paříž a New York. Další unikátní výstava Deset století architektury v roce 2001 potvrdila opět jeho kurátorské kvality. S týmem spolupracovníků dokázali zpřístupnit veřejnosti i dosud nepřístupná zákoutí Pražského hradu. Architekt Řepa byl celoživotním optimistou a rád bavil společnost. K jeho celoživotním vášním patřilo dobré jídlo, kvalitní francouzské víno, swingová muzika i třeba lyžařské terény v Alpách. Nebyl nikdy členem komunistické strany. Dcera Sylvie, v Praze, 8.6.2023