Jaké je být vědkyní v České republice? Mají dnes ženy ve vědě stejné možnosti uplatnění jako muži? Jak velkou bariérou je pro vědce a vědkyně rodičovství? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět debatující vědkyně během moderované diskuse. Akce také představí ženy, které se na jednotlivých fakultách univerzity specializují na různá vědecká témata, nejen prostřednictvím autentických videorozhovorů, ale i osobně.

Součástí večera je také přednáška Genderová rovnost ve vědě a výzkumu od Gabriely Langhammerové z Národního kontaktního centra – gender a věda. To je jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy, které se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, podporu výzkumných organizací a státní správy v prosazování genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

Orel mořský.
Orla mořského můžete pozorovat i kousek od Pardubic. Je to zážitek

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá oficiálně na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásilo v prosinci 2015. V tomto roce OSN vytvořila 17 cílů světového rozvoje, tzv. Cílů udržitelného rozvoje. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Univerzita Pardubice větší důraz na genderovou dimenzi výzkumu a podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích zahrnula mezi cíle svého Plánu rovných příležitostí. Univerzita letos znovu obhájila prestižní ocenění HR Award. Certifikát, který ukazuje, jakou prioritu dává tato vzdělávací instituce péči o své zaměstnance, získala poprvé už před třemi lety.

Akce je pro veřejnost a je zdarma. Přístup do sálu je bezbariérový. K dispozici bude dětský koutek s možností sledování dění v sále prostřednictvím obrazovky.

(Tisková zpráva)

Mohlo by vás zajímat: V černém audi vezli kila tablet. Byl by z nich pervitin za dva miliony

Zdroj: Celní úřad pro Pardubický kraj