„Momentálně spěje ke konci projekt Kroky správným směrem. Ten pomáhá získat lepší pozici na trhu práce dlouhodobě nezaměstnaným ženám a matkám s dětmi, jimž hrozí sociální vyloučení,“ řekla manažerka projektu Jana Karkošová. „Rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače prošla již druhá devítičlenná skupina žen. Čtyři z nich pak pokračují v rozšiřujícím počítačovém kurzu ECDL start,“ sdělil Leoš Malina z pardubického občanského sdružení SKP–Centrum, které Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi Paprsek provozuje. „Součástí projektu jsou i klubová setkání. Ta všem účastnicím nabídnou semináře s atraktivní tématy,“ dodal Leoš Malina.

 

Městský azylový dům pro ženy amatky sdětmi Paprsek

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu „Pomozte dětem“ podpořila projekt azylového domu pro ženy amatky sdětmi snázvem „Můj svět“. Projekt je zaměřen na podporu identity dítěte, jeho zdravý vývoj, vnímání sebe sama jako nezaměnitelného jedince, ne jen jako součást celku, systému, domu.

Poslání

Poskytovat účinnou pomoc ženám amatkám sdětmi vsociální nouzi aobětem domácího násilí.

Cíl

Minimalizovat závislost ubytovaných na systému sociální pomoci řízenými resocializačními programy acílevědomým vedením kaktivnímu řešení vlastní situace.


Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi Paprsek od roku 1994 poskytuje ubytování aresocializační programy ženám amatkám sdětmi bez přístřeší aženám amatkám sdětmi – obětem domácího násilí. Dětem ubytovaných žen je poskytována předškolní výchova vprostorách domu, dům je rovněž technicky ipersonálně vybaven pro volnočasové aktivity ubytovaných dětí.

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi Paprsek je členem Sdružení azylových domů České republiky aúzce spolupracuje sobdobnými zařízeními vregionu.

Kapacita zařízení

25 pokojů s variabilním počtem lůžek (2–4)

Odborný pracovní tým

Hana Benešová, ředitelka
Bc. Ludmila Hattanová, sociální pracovnice
Bc. Simona Beranová, sociální pracovnice
Mgr. Miluše Topolská, sociální pracovnice
Mgr. Jana Filipová, pedagogicko-výchovná pracovnice

Kontakt

Občanské sdružení SKP-CENTRUM
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi Paprsek
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice

E-mail: paprsek@skp-centrum.cz

Tel.: 466 636 077 (nepřetržitě)
Fax: 466 799 071

Zdroj: www.skp-centrum.cz