Schindler ale zachránil 1200 Židů.

S blížícím se koncem války zachraňoval hlavně sám sebe. Předtím přispěl k okupaci a rozbití Československé republiky a od počátku podporoval připojení Sudet k Německu.

Spielbergův film ho však ukazuje z úplně opačné strany.

To je jenom smyšlená legenda, vzniklá na základě románu druhořadého spisovatele v 80. letech. Autor účelově vybral svědectví válečných vězňů a podpořil je argumenty amatérského historika.