„Milá Aničko, máš za sebou první půlrok školní docházky. Něco jsi zvládla na výbornou, v něčem máš malé rezervy. Nejdůležitější ovšem je, že vše zvládáš s dobrou náladou a úsměvem na rtech.“ I takhle mohla začínat některá pololetní vysvědčení, která si včera děti přinesly domů. Tedy za předpokladu, že navštěvují školu, která využívá slovní hodnocení. V Pardubicích je takových základní škol několik. Například do třetího stupně jsou slovně hodnoceni žáci Křesťanské základní školy Noe. Známek se zdejší děti dočkají až ve čtvrté třídě. „Jsem ráda, že mě kdysi kolegové přehlasovali, a prosadili, abychom v prvních školních letech hodnotili slovně,“ uvedla ředitelka ZŠ Noe Lenka Macháčková, přestože připustila, že nelze jednoznačně říci, jestli je lepší známkování nebo slovní hodnocení. Každý způsob má podle ní své výhody a nevýhody.

„Pokud od začátku první třídy děti systematicky vedete k sebehodnocení, jsou většinou už ve druhé třídě schopné docela přesně pojmenovat, co jim jde, co nejde a hlavně, co udělat pro zlepšení. Nutí je to dívat se na problém a řešit ho. Hodnocení se nedotýká jejich osobnosti, což známka trochu dělá,“ vysvětlila. Od čtvrté třídy už se i v pardubické Základní škole Noe známkuje. „Děti s přicházející prepubertou najednou potřebují měřítko, s kterým by se porovnaly. Známka je rychlý a srozumitelný nástroj.

Sami jsme překvapení, že pro děti při přechodu na známky najednou není problém dostat trojku. Jsou už schopné odlišit, že trojka ohodnotila jejich výkon. Známka už nemá nic společného s jejich lidskou cenou,“ přiblížila přechod na známkový systém Lenka Macháčková. I poté ale učitelé známkování doplňujeme slovním hodnocením.

JAK OZNÁMKOVAT PÍLI?

„Jsou tu věci, které jsou pro život také nesmírně důležité. Jak chcete ohodnotit například schopnost spolupráce, inovativní řešení, píli, péči o druhé? Tady už vám jen známka nestačí. Známkovaná vysvědčení proto doplňujeme, například o slovní hodnocení kompetencí, někdy slovem povzbuzení, veršem z bible, oceněním spolužáků,“ dodala ředitelka ZŠ Noe.

O způsobech hodnocení se mezi odborníky vedou sáhodlouhé debaty. Stejně ale nakonec záleží na samotném učiteli, jak s hodnocením zachází. „I slovním hodnocením lze napáchat škody, o známkách nemluvě,“ uzavřela Lenka Macháčková.

Ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll je zastáncem známkového systému. „Má tradici a každý mu rozumí. Ale jsou skupiny dětí, třeba malé děti nebo děti se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení, u kterých je slovní hodnocení velice vhodné,“ připustil Jiří Knoll.

MONTESSORI I WALDORF

O alternativní školy je mezi rodiči z Pardubicka velký zájem. Například třídy Motessori při ZŠ Polabiny I v Družstevní ulici musí některé zájemce z kapacitních důvodů odmítat, v současné době nabízí vzdělání jen na prvním stupni. Město Pardubice plánuje rozšíření této školy. „Přístavbou pavilonu a dostavbou patra by se mohla rozšířit tak, že by obsahovala i druhý stupeň Montessori a když se vejde, tak i lyceum,“ uvedla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Rozšíření prostor by se měla dočkat i pardubická Základní škola Waldorfská, kde město plánuje velkou půdní vestavbu.