Na setkání v Přelouči společně s politiky na národní, krajské a municipální úrovni podepsali memorandum, kterým se zavazují, že se zasadí o uskutečnění projektu. „Je potřeba říct, že to chceme. Když podepíšeme memorandum, tak existuje materiál na podporu východočeských vodních cest, čili i toho Plavebního stupně Přelouč, bez něj východní cesty nejsou propojeny,“ vysvětlil Skalický.

O splavnění Labe z Přelouče do Pardubic se mluví již řadu let, realizaci zatím ale vždy stálo něco v cestě. „Dosavadní přístup a kolize s ekologickými organizacemi nevedly k dobrému výsledku,“ zhodnotil ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. „Postupně se do toho namontoval modrásek a lekníny dovezené ze zahrady v Lednickém zámku, namontovalo se do toho spousta věcí, ukázalo se, že způsobily to, že spadla EIA, spadla celá původní akce,“ doplnil Skalický.

Podle ekologických aktivistů plavební kanál u Přelouče, který částečně povede přes Slavíkovy ostrovy, zničí biotopy více než 60 zvláště chráněných druhů organismů, zejména evropsky chráněných modrásků očkovaných a bahenních.

Proti výstavbě nákladného kanálu jsou i Piráti, kteří nevidí ekonomickou návratnost stavby. „Myslím si, že stavba nemá ekonomické opodstatnění. Nedává mi smysl utratit tolik peněz za stavbu, která nebude mít využití a nebude tam ekonomická návratnost. Labe je nyní splavné do Chvaletic a uhlí se tam vozí vlakem,“ vysvětlil poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Podle ředitele ŘVC však má splavnění Labe v tomto úseku mezinárodní význam. „Nebavíme se o lokálním zájmu, je to skutečně evropsky významná dopravní cesta. Bavíme se o důležitém mezinárodním projektu,“ informoval ředitel Fojtů.

Prodloužení splavnosti do Pardubic zahrnuje šest projektů. Jedná se o stabilizaci plavební dráhy ve Chvaleticích, kde bude vybudována stěna, která má zabránit zanášení přístavu. Důležitá je realizace stupně Přelouč, tříkilometrového kanálu přes Slavíkovy ostrovy, který by obešel památkově chráněný přeloučský jez.

Dalším projektem je silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi, na jehož výstavbě se začíná pracovat nezávisle na splavnění Labe, jelikož je již ve velmi špatném stavu. „Máme stavební povolení a budeme soutěžit zhotovitele,“ řekl Fojtů.

Dále by měla být zmodernizována i plavební komora Srnojedy z roku 1937, která dnes technicky nevyhovuje, vybudován veřejný přístav v Pardubicích a posledním projektem je rozvoj přístavní infrastruktury pro rekreační plavbu.     (las)