„V hospodářské části byly kompletně vyměněny rozvody a odpady, personál má nyní k dispozici zcela nové zázemí se šatnami a rekonstruovány byly také veškeré sklady a místnost, kde se nacházejí mrazáky. Celkově tato modernizace zasáhla 590 metrů čtverečných plochy,“ popisuje náměstek zodpovědný za oblast majetku a investic Jan Hrabal.

„Vzhledem k tomu, že původní stravovací provoz pocházel ze 70. let, bylo již opravdu nutné jej předělat tak, aby vyhovoval současným potřebám školy, byl moderní a zároveň ekonomicky hospodárný. Věřím, že personál kuchyně si na nové vybavení brzy zvykne a určitě s ním bude velmi spokojen,“ informuje primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Město Pardubice plní své předsevzetí modernizovat postupně všechny původní stravovací provozy městem zřizovaných školských zařízení. „Jsem rád, že se nám podařilo dokončit modernizaci dalšího stravovacího provozu, čímž plníme náš cíl rekonstruovat minimálně jeden velký stravovací provoz ročně. Gastroprovoz na ZŠ Závodu míru už neodpovídal potřebám školy z hlediska hygienických podmínek, ale i kapacity. Kapacita stravovacího provozu a zázemí je nyní 550 jídel denně s tím, že do pár týdnů bude rozšířena nabídka obědů, kdy si děti budou moci vybírat ze dvou jídel. Kompletně nové gastrotechnologie přinesou škole řadu úspor nejen časových, ale i provozně ekonomických, a to zejména díky úspornějším a kvalitnějším spotřebičům včetně moderní granulové myčky,“ podotýká náměstek pro školství a finance Jakub Rychtecký s tím, že děkuje rodičům i zaměstnancům školy za jejich přístup a trpělivost při zajišťování náhradního stravování od Univerzity Pardubice v prostorách školní tělocvičny, kde bude nyní zrekonstruována palubovka.

V létě by se měla rekonstrukce kuchyně a celého hospodářského pavilonu dočkat i mateřská škola Závodu míru. „Peníze na rekonstrukci jsou v rozpočtu připraveny, čekáme na dokončení posledních úprav projektové dokumentace, abychom mohli zahájit výběrové řízení na dodavatele a co největší část stihli během letních prázdnin,“ vysvětluje Rychtecký.