Současné prostory školy v Husově ulici jsou v havarijním stavu. Jakékoli investice jsou označeny jako neefektivní a zřizovatel, město Holice, tudíž do oprav neinvestuje. Škola nemůže navíc z kapacitních důvodů zajistit výuku všech oborů „pod jednou střechou“.

Krizová situace školy, jediné v Holicích, která vyučuje v tak špatných podmínkách, trvá již několik let. Původní záměr, zrekonstruovat bývalou městskou šatlavu za poštou a školu do ní přestěhovat, ovšem kvůli majetkovým vztahům ztroskotal.

„Jediným řešením pro zlepšení stavu je výstavba nové školní budovy,“ oznámil proto starosta města Pavel Hladík zastupitelům, kteří se situací základní umělecké školy intenzivně zabývali. Vhodným prostorem pro výstavbu se jeví bývalá školní políčka u kulturního domu. Byla vždy určena pro potřeby škol a mají výhodnou návaznost právě na kulturní dům. Zda ale nová školní budova třeba právě zde vyroste, je otázkou hlavně finanční. Město na ni zatím odpověď nemá.

Další články o Holicích najdete také ZDE