„Tato nabídka přišla nejprve městu, nyní Pardubická plavební oslovila přímo nás. Proto jsme svolali mimořádné představenstvo,“ vysvětlil ředitel DPmP Tomáš Pelikán.

„Jsou dvě varianty. Když tuto variantu představenstvo schválí, bude pak na radních a zastupitelích města, zda tento krok posvětí nebo ne. A pokud tuto možnost neschválí už představenstvo, není samozřejmě co dál řešit,“ konstatoval Tomáš Pelikán.

„Loď, jejíž provozovatel dlouhodobě neplní své závazky, nutně potřebuje rekonstrukci. Proto ji zřejmě budeme muset prodat. Pokud se nedohodneme přímo v Pardubicích, bude nezbytné se zachovat tržně. Proto pochopitelně připadá v úvahu i prodej lodi do jiného města,“ prohlásil Jiří Kovář, předseda představenstva společnosti Pardubická plavební.