„Sucho je za námi, tady ale nebyly až takové problémy,“ uvedl jednatel Okresní ho mysliveckého spolku Pardubice Josef Kurča. Zvěř nestrádala tolik, jako jinde. Alespoň jsme nezaznamenali, že by si někdo stěžoval.“ V pardubickém okrese se nachází 82 honiteb a obor. Spolek přitom registruje na dvanáct set myslivců.