Ještě před tím však nové zvony posvětí papežský nuncius arcibiskup Diego Causero. Slavné služby Boží začnou ve svatobartolomějském chrámu ve svátek patrona kostela v devět hodin.

Po obou válečných rekvizicích zůstal ve zvonici pouze zvon Bartoloměj z roku 1653. „Zvon i původní stolice, na které je zavěšen, však kvůli špatnému stavu neumožňoval zvonění. Nedávno však farnost získala jako dar od soukromého donátora dva nové zvony. Jsou pojmenovány po významných osobnostech pardubické historie, tedy Arnošt z Pardubic a Vilém z Pernštejna. Abychom je mohli bezpečně zavěsit, museli jsme provést rekonstrukční práce ve zvonici, kde vyrostla nová zvonová stolice, o patro vyšší než ta původní. Na ni budou zavěšeny zvony nové i stávající Bartoloměj,“ řekl našemu Deníku duchovní správce farnosti Antonín Forbelský a dodal, že zvony budou do zvonice vyzdviženy v neděli po slavnostním posvěcení. „Po mši svaté ještě zazní v kostele krátký koncert a po něm se již všichni těšíme na první zvonění. Pracovníci dodavatelské firmy slíbili, že zvony stihnou připravit během stodvaceti minut, takže uvidíme,“ sdělil Forbelský.

Bohoslužbu bude s papežským nunciem koncelebrovat i diecézní královéhradecký biskup Dominik Duka či arcibiskup Karel Otčenášek, který se současně stane kmotrem zvonu Arnošt z Pardubic. Titul kmotra pro zvon Vilém z Pernštejna pak přijal hrabě Teobald Černín.

(Lukáš Peška)