Arciděkanský kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích získal dva nové zvony. Ulila je zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova. Zvony dorazily do Pardubic včera dopoledne a veřejnost si je může prohlédnout v boční kapli Piety ve vstupních prostorách chrámu, a to až do slavnostního žehnání.

Ve zvonici u kostela zůstal po válečných rekvizicích jen zvon Bartoloměj z roku 1653. Podle slov administrátora farnosti Antonína Forbelského však odborná komise nedoporučila více jak třistapadesát let starý zvon používat ke zvonění. „Přišel za námi jeden dárce s tím, že by byl rád, kdyby se z naší zvonice opět ozýval zvuk zvonů. A tak jsme se vydali na cestu, která skončí o naší pouti prvním zvoněním,“ doplnil Antonín Forbelský.

Svatobartolomějská farnost tedy získala dva nové zvony. První, vážící 620 kilogramů a vysoký jeden metr, nese jméno zakladatele města Pardubic Viléma z Pernštejna. Zvon druhý je menší, váží 340 kilogramů a je vysoký devadesát centimetrů. Nese jméno prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Na obou zvonech je pochopitelně zaznamenáno i jméno donátora, který však nechce být medializován.

Slavnostní žehnání zvonů se uskuteční o poutní slavnosti svatého apoštola Bartoloměje v neděli 24. srpna 2008 od devíti hodin. Bohoslužbě bude předsedat apoštolský nuncius arcibiskup Diego Causero. Kmotrem zvonu Vilém z Pernštejna se stane hraně Teobald Černín a zvonu Arnošt z Pardubic emeritní arcibiskup Karel Otčenášek. Po mši svaté zazní krátký koncert, v jehož průběhu pracovníci zhotovitelské firmy zvony osadí. „Slíbili nám, že za sto dvacet minut od zahájení prací zvony poprvé zazní,“ řekl administrátor Forbelský.

(Lukáš Peška)